محصولات

دوربین بولت 2 مگاپیکسلی لیزری نکست

NX-HD2230-I2

2MP Bullet IR Laser HD Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 2 مگاپیکسلی نکست

NX-HD1210-I2

2MP Dome IR HD Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 2 مگاپیکسلی لیزری نکست

NX-HD1230-I2

2MP Dome IR Laser HD Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 5 مگاپیکسلی لیزری نکست

NX-HD1530-I2

5MP Dome IR Laser HD Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 2 مگاپیکسلی نکست

NX-HD2210-I2

2MP Bullet IR HD Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 5 مگاپیکسلی لیزری نکست

NX-HD2530-I2

5MP Bullet IR Laser HD Camera
تماس بگیرید

ذخیره ساز 4 کاناله نکست

NX-DVR104-H1

4 Channel DVR 2MP
تماس بگیرید

ذخیره ساز 8 کاناله نکست

NX-DVR108-H1

8 Channel DVR 2MP
تماس بگیرید

ذخیره ساز 16 کاناله نکست

NX-DVR116-H1

16 Channel DVR 2MP
تماس بگیرید

ذخیره ساز 4 کاناله نکست

NX-DVR104-K4

4 Channel DVR 2MP
تماس بگیرید

ذخیره ساز 4 کاناله نکست

NX-DVR108-K4

8 Channel DVR 2MP
تماس بگیرید

ذخیره ساز 8 کاناله 4K نکست

NX-DVR108-K8

8 Channel DVR 4K
تماس بگیرید

ذخیره ساز 8 کاناله 4K نکست

NX-DVR108-T1

8 Channel DVR 4K
تماس بگیرید

ذخیره ساز 16 کاناله 4K نکست

NX-DVR216-K8

16 Channel DVR 4K
تماس بگیرید

ذخیره ساز 16 کاناله 4K نکست

NX-DVR216-T4

16 Channel DVR 4K
تماس بگیرید